Zangles

Zanglessen in Vlaanderen

DownloadingData Notice: Undefined variable: id_browser in /home/les.be/www/lib/vendor/UASparser/UASparser.php on line 87 Notice: Undefined variable: id_browser in /home/les.be/www/lib/vendor/UASparser/UASparser.php on line 104 Notice: Undefined variable: os_id in /home/les.be/www/lib/vendor/UASparser/UASparser.php on line 120

Zangles


Leren zingen kan je vooral leren door het te doen. Tijdens de zangles leert een goeie zangleraar of zangleerares hoe te zingen. Tijdens de zanglessen wordt veel geoefend en wordt je begeleid door jouw zangleeraar -leeraares. Er zal ook aandacht besteed worden aan wat de lichaamsfuncties ivm zingen zoals de uitgeademde lucht.

 Sommige zanglessen zijn beperkt tot het aanleren van liederen en de interpretative ervan. Andere doen dit pas in de eindfase na een hele reeks voorbereidende zanglessen waarbij men vooral let op de ademhaling en waar men op een natuurlijke en ontspannen manier leert zingen.

Sommige zanglessen maken gebruik van een techniek zoals belcanto waarin vooral aandacht word geschonken aan de klankkleur van de stem.